Les seves dades s’inclouran en un fitxer d’EDICIONS 62, S.A. per gestionar la relació amb Vostè. Tractarem les seves dades per informar-lo (via postal, telefònica, presencial i/o telemàtica) sobre els nostres productes i/o serveis tret que s’hi oposi marcant aquesta casella:

Vostè consent que –fins i tot finalitzada la nostra relació– EDICIONS 62, S.A. comuniqui les seves dades a les empreses del Grup d’Edicions 62 relacionades a www.grup62.com, i a les empreses del Grupo Planeta relacionades a www.planeta.es que desenvolupin la seva activitat en els sectors editorial, formació, cultura, oci, col.leccionisme, tèxtil, assegurances privades, gran consum i joieria, perquè l’informin (via postal, telefònica, presencial i/o telemàtica) dels seus productes i/o serveis, tret que s’hi oposi marcant aquesta casella:  

Consent que EDICIONS 62, S.A. li remeti (via postal, telefònica, presencial i/o telemàtica) informació d’empreses que desenvolupin la seva activitat en els sectors citats en el paràgraf anterior, tret que s’hi oposi marcant aquesta casella:

Vostè consent que EDICIONS 62, S.A. li remeti (via postal, telefònica, presencial i/o telemàtica) informació d’empreses que desenvolupin la seva activitat en els sectors de telecomunicacions, entitats bancàries i financeres, viatges, tecnologia i activitats jurídiques, tret que s’hi oposi marcant aquesta casella:

Podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició, i la revocació en qualsevol moment dels consentiments prestats, mitjançant carta a EDICIONS 62, S.A., Diagonal 662-664, 08034 Barcelona, remetent un e-mail a info@grup62.com